Rapoarte de activitate primar

Rapoarte de activitate primar Stefan Maftei 2004-2020

Raport de activitate pe anul 2017

Raport de activitate pe anul 2016

Raport de activitate pe anul 2015

Raport de activitate pe anul 2014

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MAFTEI ȘTEFAN ÎN AL DOILEA MANDAT 2012-2016

Așa cum am arătat în materialele anterioare, vă supun atenției, și realizările celui de-al treilea mandat, în calitate de primar al Comunei Mogoșești, Județul Iași.


 În ianuarie 2012, Comuna Mogoșești a devenit membru activ în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași;
 În luna martie 2012, Comuna Mogoșești se asociază cu alte comune alăturate în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală (GAL) cu denumirea ”Colinele Iașilor”; În cadrul Măsurii 413 ”Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale” (prin măsura 322) finanțat prin FEADR, s-au accesat fonduri pentru achiziționarea unei autogunoiere;
 În octombrie 2014, s-a predat către MDRAP prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., terenul din curtea primăriei în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire Cămin Cultural în sat Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași”. Construcția acestuia s-a realizat în mandatul următor (2016-2020).
În octombrie 2014, au fost depuse pentru finanțare în cadrul Programului Național De Dezvoltare Locală (PNDL) un număr de 4 proiecte:
• ”Consolidare și extindere sediu primărie – birouri în sat Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași”;
În anul 2015, au fost semnate Contractul de finanțare nr. 10439/9.06.2015 și contractul de execuție lucrări nr. 1465/18.03.2015, încheiat cu SC INBIT SRL.
Sediul primăriei a fost modernizat, s-a construit un nou corp de clădire cu suprafața de 407,7 mp (în prezent sediul primăriei are în total 644,7 mp). S-a construit o sală de ședințe, birouri și grupuri sanitare, s-a achiziționat mobilier nou. Astfel, s-a schimbat în totalitate imaginea sediului primăriei.
• ”Consolidare Școală de Arte și Meserii (Liceul Tehnologic ”Dumitru Popa”), comuna Mogoșești, județul Iași”;
În anul 2015 au fost semnate contractul de finanțare nr. 10432/09.06.2015 și contractul de execuție lucrări nr. 514 din 28.01.2015 , încheiat cu SC COMSTART SRL.
A fost modernizat și reabilitat Corpul de clădire în care învață copiii din clasele I-IV. Acesta are o suprafață de 435,77 mp, are grupuri sanitare (fete, băieți și profesori), cancelarie și 5 săli de clasă. A fost dotat cu mobilier nou și alte obiecte școlare necesare desfășurării orelor de curs.
• ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Mogoșești”
(contractul de finanțare nr. 10393/09.06.2015 și contractul de execuție lucrări nr. 1643 din 18.03.2015);
Lucrările de construire au fost executate după un proiect început în urmă cu câțiva ani, dar care nu a mai primit finanțare.
Grădinița construită are o suprafață de 609,8 mp, are parter și etaj; este dotată cu un cabinet de izolare medicală, cancelarie, 4 săli de clasă la etaj, 2 săli de clasă la parter, grupuri sanitare, centrală termică și mobilier nou. În prezent, în acestă clădire funcționează și biblioteca comunală.
• „Modernizare drumuri locale în satele Mogoșești, Mânjești și Budești, DS2757, DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS849, DS834, DS1674, DS1061, DS74/1, DS184, DS305, DS474, DS186, DS252, DS378, DS414, DS1002, DS561, DS397, DS412, comuna Mogoșești, județul Iași” (contractul de finanțare nr. 10438/9.06.2015 și contractul de execuție lucrări nr. 124/12.01.2015, încheiat cu SC VIAROM CONSTRUCT SA);
Au fost asfaltate 16,12 km de drumuri sătești din satele Mogoșești, Budești și Mânjești, astfel:
Mogoșești – 10,83 km;
Budești – 1,12 km;
Mânjești – 4,17 km;
Au fost realizate 465 de poduri, podețe și accese, 25 platforme de intersectare, au fost amplasate indicatoare rutiere, marcaje rutiere și 6,5 km rigole de scurgere betonate.
 Au fost asfaltate, drumurile sătești DS 2453, DS 2446 și DS 2447 care deservesc Biserica Sf.Varvara, până la cimitirul din satul Mogoșești. Această modernizare a ușurat accesul locuitorilor satului Mogoșești la cimitirul din localitate.
 S-au realizat lucrări de aducțiune apă potabilă în satele Mogoșești, Mânjești și Budești, prin APAVITAL SA Iași;
Investiția ”Rețea de distribuție apă în satele Mogoșești, Mânjești și Budești, comuna Mogoșești, județul Iași”, a fost realizată în baza Convenției nr. 6169 din 15.09.2014, încheiată între COMUNA MOGOȘEȘTI și SC. APAVITAL SA.
În baza acestei convenții, Primăria Mogoșești a efectuat lucrările de săpătură, iar APAVITAL a livrat materialele necesare lucrărilor de aducțiune apă, astfel:
– Rețea Vocotești – Mânjești DN 110 – 1345,8 m;
– Rețea Mogoșești DN110 – 12.4424 m;
– Rețea Mânjești DN110 – 5.698 m;
– Rețea Budești DN110 – 3.187 m;
 La începutul anului 2016, am început lucrările la investiția ”Extindere rețea electrică 0,4 kV în lungime de 520 m – zona poligon – din loc. Mogoșești, com. Mogoșești, jud. Iași, conform avizului tehnic de racordare emis de către S.C. E.ON Distribuție România S.A”.
A fost realizată rețea electrică în lungime de 520 m, de la ieșirea din Satul Mogoșești spre Poligon.
 În primăvara anului 2016, a fost depusă la Minister pentru finanțare prin PNDL investiția “Reabilitare Școală Gimnazială Hadîmbu, Comuna Mogoșești, județul Iași”. Reabilitarea s-a realizat în mandatul următor, 2016-2020.
 S-a construit Centrul de zi ”Sfântul Ștefan Mogoșești”, unde un număr de 15 copii, beneficiază de o masă caldă, își fac temele și sunt consiliați de un personal de specialitate; Clădirea centrului se află în curtea primăriei cu ieșire la DJ 248C. Câteva specificații tehnice:
a) aria construită: 176 mp;
b) regim de înălțime: parter;
c) acoperiș tip șarpantă lemn și învelitoare tablă;
d) instalații interioare;
e) branșamente și racord utilități;
f) împrejmuire, amenajare teren;
g) funcțiuni: hol intrare, birouri, grupuri sanitare, sală activități, vestiar, centrală termică, terasă, cabinet de consiliere.
Centrul de zi ”Sf. Ștefan Mogoșești”, a fost realizat cu fonduri europene de la Ministerul Muncii. Recepţia lucrărilor centrului de zi s-a făcut în anul 2014.
Scopul Centrului este: prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul copiilor din Sat Mogoșești, informare și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile cetățenești, diminuarea fenomenului de marginalizare și excluziune socială. Acesta are 15 beneficiari, elevi de la Şcoala Mogoșești și este adresat copiilor săraci, cu probleme sociale, pentru care riscul de abandon şcolar este ridicat. Activităţile din centrul de zi vor reduce posibilităţile ca elevii să ajungă pe străzi şi în găşti ce-i pot influenţa negativ. În acest spaţiu, după finalizarea orelor de curs, elevii își pregătesc temele, participă la diferite activităţi sau socializează într-un cadru adecvat. Cei 15 copii care frecventează centrul primesc o masă caldă în fiecare zi pregătită de o firmă de catering din Iași.
Personalul Centrului este format din coordonator centru, educator, asistent social, psiholog, administrator, muncitor calificat (fochist), muncitor necalificat (îngrijitor).
În prezent, Centrul de zi ”Sf. Ștefan Mogoșești” are licență de funcționare și va fi redeschis odată cu începerea anului școlar.
Voi reveni cu prezentarea proiectelor realizate în mandatul următor, 2016-2020.

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MAFTEI ȘTEFAN ÎN AL DOILEA MANDAT 2008–2012

Așa cum am arătat în materialul anterior, continui prezentarea proiectelor realizate în mandatul următor.
Anii 2008-2012 nu au fost ușori pentru comuna noastră, ținând seama de numărul mare de probleme din diferite domenii care au fost de rezolvat și fondurile insuficiente pentru rezolvarea acestora.
Dintre obiectivele propuse, au fost duse la îndeplinire, următoarele:
– Modernizarea centrului civic Mogoșești, realizându-se șanțuri, rigole și borduri în spațiul: școală – centru – bloc locuințe;
– S-au construit fântâni la Școala Mogoșești, zona Vornicu, dar și pe pajiștile din toată comuna;
– S-a extins iluminatul stradal în zona Mogoșești-Sud și satele Budești și Hadâmbu;
– S-au continuat lucrările de pietruire în zonele Sud, Galata și drumurile din Budești, Hadâmbu și Mânjești;
– S-au construit două Troițe, una în centrul comunei, dedicată eroilor căzuți în cele două războaie mondiale și una în satul Budești;
– S-a achiziționat un autogreder, destinat întreținerii drumurilor comunale și dezăpezirii lor pe timp de iarnă;
– Școala ”Dumitru Popa” din Mogoșești s-a transformat în liceu, numindu-se astfel Liceul Tehnologic ”Dumitru Popa” Mogoșești.
– S-au înființat un cabinet medical – medicină de familie, un cabinet medical stomatologic și un punct de lucru farmacie care a funcționat în spațiul nou renovat de la Brutăria fostului CAP Mogoșești.
– Din anul 2012, s-a înființat Poliția Locală Mogoșești, care colaborează bine cu lucrătorii Postului de Poliție Mogoșești, atât în cazurile care privesc furturile din locuințele cetățenilor, cât și pentru diminuarea abaterilor din cadrul comunității noastre;
– În ceea ce privește asistența socială, s-au distribuit numeroase ajutoare (produse alimentare) de la comunitatea europeană și s-au întocmit dosare de ajutor social pentru familiile cu o situație financiară și materială precară;
– S-a construit Muzeul Satului, o realizare care este foarte aproape de sufletul meu. Acesta se află în curtea Primăriei şi are o suprafaţă de 50 m.p. Aici au loc diverse evenimente culturale, întâlniri cu fii ai satului şi alte manifestări de acest gen. Exponatele sunt numai de pe raza comunei Mogoşeşti și sunt adunate în decursul anilor de către profesorii Fluturel Elena și Fluturel Vasile. Pot fi admirate costume populare, obiecte de uz casnic şi artizanat, dar şi altele. Toate provin din donaţii ale oamenilor din comună. În faţa muzeului este amplasat un car cu jug, aşa cum puţine se mai pot vedea în zilele noastre. De altfel, însăşi arhitectura muzeului este copiată după modelul vechilor care ţărăneşti de aici. Intrarea la muzeu este gratuită.
– S-a construit podul peste Pârâul Stavnic; Investiția a fost realizată în anul 2011 de către constructorul SC GESAT IMPEX SRL conform contractului de execuție nr. 432/6995 din 11.11. 2010. Construcția podului cu o lungime de 17 metri și o lățime de 5 metri a fost realizată în conformitate cu soluția dată de proiectant din tuburi corugate din tablă ondulată și beton. Fiecare tub are o lățime de 4,65 metri, înălțime 3,03 metri, grosime tablă 4 mm. În anul 2010, aceste tuburi erau ultima noutate în acest domeniu și au o durată de viață de 100 ani. Valoarea totală a investiției a fost de 333.562 lei, cost în care sunt incluse toate cheltuielile (proiectul și studiile în teren, diriginția de șantier, materialele folosite, firma de construcții).
Am acordat o atenție deosebită “PROIECTULUI INTEGRAT: 1. Modernizare drumuri locale DC 40A – PARTIAL, DC 40 – PARTIAL, DS 1674, DS 1707, DS 765, DS 526, DS 2487, DS 2582, DS 2679, DS 247, DS 249, DS 525, DS 2720, DS 2897 sat Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași 2. Construire Centru de zi pentru copii în sistem after school în sat Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași 3. Achiziție utilaje 4. Centru de promovare a tradițiilor locale în prelucrarea lemnului în zona Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași” realizat cu fonduri FEADR, măsura 322, contractul de finanțare fiind semnat în data de 10.06.2010, în valoare de 2,45 milioane euro, beneficiarii acestui proiect fiind locuitorii comunei Mogoșești. Lungimea drumurilor asfaltate este de 7410,77 metri (sat Mogoșești). Acest proiect este cea mai mare reușită a proiectelor de investiție depuse în anul 2009.
Proiectul a fost împărțit în patru loturi:

LOT 1: Modernizarea drumurilor locale DC 40A – PARȚIAL, DC 40 – PARȚIAL , DS 1674, DS 1707, DS 765, DS 526, DS 2487, DS 2582, DS 2679, DS 247, DS 249, DS 525, DS 2720, DS 2897 Sat Mogoșești, Comuna Mogoșești, Județul Iași, cu o lungime totală de 7410,77 m, astfel:

Tronson I = 2294,23 m, din care: DS247=6,80 m; DS249 = 424,69 m; DS525 = 987,79 m; DS2720=618,72 m; DS2897 = 142,09 m; DC40(parțial) = 152,14 m.

Tronson II = 1430,98 m, din care: DS2679 = 288,54 m; DS2582 = 47,77 m; DS2487 = 944,78 m; DS2487=149,89 m.

Tronson III = 928,92 m, din care: DC 40(parțial) = 476,22 m; DS1707 = 336,13 m; DS 1674 = 116,57 m.

Tronson IV = 272,66 m, din care: DS 765 = 272,66 m.

Tronson V = 2483,98 m, din care: DC 40A (parțial) = 2483,98 m.
Sistemul rutier a fost realizat conform proiectului și expertizei tehnice întocmite de experți. Pentru colectarea și scurgerea apelor pluviale au fost prevăzute șanțuri în lungime totală de 10225 m. Au fost înlocuite podețele transversale care nu mai corespundeau condițiilor tehnice, astfel: 21 podețe tubulare, 2 podețe casetate și 2 podețe dalate. S-au construit parapeți cu o lungime de 250 m, au fost amplasate indicatoare rutiere corespunzătoare și s-au prevăzut marcaje longitudinale și transversale.

LOT 2: Construirea Centrului de Zi pentru copii în sistem after school în Sat Hadâmbu, Comuna Mogoșești, Județul Iași;
Clădirea centrului se află în curtea Școlii Gimnaziale Hadâmbu. Câteva specificații tehnice:
a) regim de înălțime: parter;
b) suprafața desfășurată = 161,20 m.p.;
c) structura: fundații continue și zidărie portantă;
d) acoperiș tip șarpantă lemn și învelitoare țiglă;
e) instalații interioare;
f) branșamente și record utilități;
g) împrejmuire, amenajare teren;
h) funcțiuni: hol intrare, birouri, grupuri sanitare, camera activități, depozitare, centrală termică.
Centrul de zi în sistem after school din sat Hadâmbu, a fost realizat cu fonduri europene în cadrul proiectului integrat. Recepţia lucrărilor centrului de zi s-a făcut conform procesului verbal nr. 3139 din 12.06.2013. Serviciul social Centrul de zi pentru copii în sistem after school din sat Hadîmbu este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale, Primăria Comunei Mogoșești, Compartimentul de asistență socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001902 din 22.10.2014.
Scopul Centrului este: prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul copiilor din Sat Hadâmbu, Comuna Mogoșești, informare și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile cetățenești, diminuarea fenomenului de marginalizare și excluziune socială. Acesta are 15 beneficiari, elevi din Şcoala Gimnazială Hadâmbu și este adresat copiilor săraci, cu probleme sociale, pentru care riscul de abandon şcolar este ridicat. Activităţile din centrul de zi în sistem after school vor reduce posibilităţile ca elevii să ajungă pe străzi şi în găşti ce-i pot influenţa negativ. În acest spaţiu, după finalizarea orelor de curs, elevii își pregătesc temele, participă la diferite activităţi sau socializează într-un cadru adecvat. Cei 15 copii care frecventează centrul primesc o masă caldă în fiecare zi pregătită de o firmă de catering din Iași.
Personalul Centrului este format din coordonator centru, educator, asistent social, psiholog, administrator, muncitor calificat (fochist), muncitor necalificat (îngrijitor).
În prezent centrul din satul Hadâmbu are licență de funcționare și va fi redeschis odată cu începerea anului școlar.

LOT 3: Achiziția de utilaje;
În cadrul proiectului integrat a fost achiziţionat un autogreder destinat întreţinerii drumurilor comunale şi dezăpezirii lor pe timp de iarnă. Utilajul este de mare ajutor în dorinţa noastră de a asigura rute de circulaţie cât mai bune pentru cetăţenii comunei.

LOT 4: Centrul de promovare a tradițiilor locale în prelucrarea lemnului în zona Mogoșești, Comuna Mogoșești. Județul Iași
Acest atelier este amplasat în căminul cultural și este dotat cu: banc de tâmplărie cu menghine de lemn, bărdițe și tesle, scăunoaie, dălți, gealăe și alte unelte necesare pentru învățarea meșteșugurilor locale.
Voi reveni cu prezentarea proiectelor din anii următori 2012-2016.

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSESTI 2004-2008

Mă aflu foarte aproape de sfârșitul celui de al patrulea mandat ca primar al comunei Mogoșești și pot să vă spun cu mâna pe inimă, că au fost 16 ani în care am reușit să fac lucruri utile și frumoase pentru comuna noastră.
Am început activitatea ca primar în anul 2004, unde am găsit o comună fără drumuri pietruite în mare parte, iar de asfalt, nici nu se putea vorbi (asfaltată era doar porțiunea de șosea Șanta, până în centrul comunei), școlile și grădinițele din Mogoșești, Budești, Mânjești și Hadâmbu erau într-o stare jalnică, căminul cultural era într-o stare avansată de degradare; De asemenea, sediul primăriei era necorespunzător, birouri insalubre, uși fără mânere, ferestre ce nu se puteau deschide, sobe primitive ce scoteau doar fum, căci de încălzit nici vorbă. În acel moment alimentarea cu apă se realiza pentru toți cetățenii din fântânii, iar aducțiunea de gaz era doar un vis. Aceasta era realitatea de la acea vreme pe care cred că foarte mulți dintre dumneavoastră și-o amintesc.
Nu a fost ușor și vă spun că mi-am dat toată silința pentru a vă reprezenta cum am știut și cum am putut mai bine, pentru a vă reprezenta interesele și dorințele dumneavoastră, pentru a duce la îndeplinire planuri și proiecte, ce pentru mulți (de multe ori chiar și pentru mine) păreau irealizabile, sau cel puțin foarte greu de dus la îndeplinire.
Când am venit la conducerea comunității, eram un om bogat cu case în comuna Mogoșești și în municipiul Iași, cu mașini, cu firmă ce presupunea multe puncte de lucru atât în comună, cât și în municipiul Iași, firmă pe care o administram personal; într-un cuvânt aveam tot ce-mi trebuie. Am spus toate acestea, nu să mă laud, ci ca să se înțeleagă clar că am venit ca primar nu pentru bani, ci din dorința de a face ceva pentru comunitatea noastră. Cu toată sinceritatea vă spun, că am dorit să schimb multe lucruri în comună, dar în administrație, bugetul de venituri și cheltuieli se gestionează după legi specifice și nu este la fel ca în privat. Să nu-și imagineze cineva că la o primărie există după ușă un sac cu bani de unde primarul face ce vrea cu aceștia. Suntem o primărie cu venituri din taxe și impozite, deci cu venituri foarte, foarte mici, iar pentru a face față tuturor cheltuielilor ne sunt repartizate sume de la bugetul de stat. Vă dați seama cât zbucium și muncă pentru a face față tuturor cheltuielilor.
A fost o muncă titanică, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu sprijinul și implicarea necondiționată a unui aparat de specialitate, bine pregătit și devotat unor scopuri comune, au fost posibile realizările din cele patru mandate, realizări care au schimbat în bine imaginea comunei noastre.
În primul mandat, 2004 – 2008, încă din a doua zi de la investirea mea ca primar am început renovarea sediului primăriei (reabilitare și renovare interior și exterior, centrală termică, instalație electrică, pavele, borduri, împrejmuiri, aducțiune apă, mobilier nou, calculatoare pentru toți salariații, etc.).
În continuare, vă supun atenției o parte din realizările primului mandat:
 refacerea rețelei de iluminat public în toată comuna, cu lămpi noi, ceasuri electronice și celule fotoelectrice;
 achiziționarea unui buldoexcavator;
 pietruirea drumurilor din comună – 20 km;
 s-a repus în funcțiune centrala termică care deservește sediul primăriei, căminul cultural și biblioteca;
 s-a demolat școala veche în vederea construirii unui local nou pentru Școala cu clasele I-IV Mogoșești-Sud, în anul 2006;
 s-a început construirea Școlii de Arte și Meserii și a fost dată în folosință în anul 2008;
 s-a realizat reabilitarea Școlii Mânjești (Corp clădire nr.2) prin modernizarea în totalitate;
 s-au betonat șanțurile și trotuarele din centrul comunei;
 s-au construit poduri și podețe cu dale din beton cumpărate de la CFR;
 înființarea unei farmacii la dispensarul din comună;
 amenajarea unei săli pentru ședințele de Consiliu Local la blocul Casa agronomului;
 s-au organizat în fiecare an, Zilele Comunei și Școlii Mogoșești;
 în Martie 2008, s-au sărbătorit 112 familii din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă (premiu în bani și diplome);
 tot în acest mandat s-a lucrat la un proiect care a fost depus pentru finanțare în vederea construirii de 100 podețe + un pod mare peste Pârâul Stavnic, în valoare totală de 30 miliarde lei, care a fost aprobat, dar nu s-a mai primit finanțare.
La aceasta se adaugă munca de zi cu zi pentru buna funcționare a
tuturor compartimentelor din primărie.
Tot în acest mandat, s-a lucrat la documentație și s-au pregătit proiectele care au fost implementate și finalizate în mandatele următoare, despre care voi face vorbire în materialele ce vor urma.