Informatii de Interes Public

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia publica și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Responsabil Legea nr.544/2001

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001 în cadrul instituţiei noastre este doamna Anton Mariana.

Date contact: telefon 0232294411, int.200
E-mail: contact@mogosesti-primaria.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente

Rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001

Raport de activitate la legea 544 pe anul 2021