Consiliul Județean Iași desfăşoară o analiză a transportului public județean de persoane efectuat în aria teritorial-administrativă a județului Iași în vederea elaborării programului de transport județean de persoane prin curse regulate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cerințele asigurării serviciilor publice de transport județean în condiții de siguranță, calitate și regularitate.

Obiectivele studiului au in vedere: -imbunatatirea serviciilor de utilitate publica destinate transportului cetatenilor judetului, satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populatiei si operatorilor economici pe intreg teritoriul judetului Iasi; -stabilirea grupelor de trasee judetene, a traseelor judetene componente Citeste- …